Łączność ze stacją kosmiczną ARISS w Buczku 2018


26 kwietnia 2018 roku trzy szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Buczku, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie nawiązały łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną w ramach projektu ARISS.

Łączność była prowadzona bezpośrednio ze szkoły w Buczku (tam były wystawione anteny) przez operatorów klubu SP7KYL.

W jej trakcie uczniowie tych trzech szkół zadali 15 pytań astronaucie, którym był Richard Arnold znany w świecie krótkofalarskim jako Richard R. Arnold II – KE5DAU.

Naszemu członkowi klubu, Kamilowi SP8PKP, udało się odebrać i nagrać odpowiedzi astronauty za pomocą swojego sprzętu.

Jest to bardzo ważne i wyróżniające wydarzenie, a również pierwsza od 4 lat łączność ARISS w Polsce prowadzona bezpośrednio.
Serdecznie gratulujemy całej ekipie w imieniu klubu SP8POP. 73!

Retransmisję łączności z Buczku możesz obejrzeć tutaj. Sukces został osiągnięty dzięki wielkiej wytrwałości całego Zespołu oraz operatorowi z ISS Richardowi KE5DAU – w końcówce nagrania – 2 godzina 28 minuta.

Armand SP3QFE, mentor ARISS Europa, napisał po tym wydarzeniu między innymi takie refleksje:

Aby doszło do takiej łączności ARISS, to ktoś najpierw musiał na Ziemi zbudować jakieś komponenty, przetestować je, wynieść na orbitę. Na orbicie poza łącznością krótkofalarską stale ktoś czuwa, aby była łączność profesjonalna, inżynierowie, sztab naziemny. Ta komunikacja profesjonalna i icho operatorzy to narzędzie dla innych osób konsultujących i kontrolujących parametry i działania na pokładzie stacji kosmicznej. To narzędzie dla osób wykonujących zadania planerów misji w agencjach kosmicznych. I to wszystko w międzynarodowej koordynacji pomiędzy pięcioma agencjami kosmicznymi i kilkoma miejscami profesjonalnej łączności z ISS.

Jak widzicie, aby zaplanować łączność ARISS dla szkoły za sceną jest kolejny sztab profesjonalistów dających unikalną możliwość kosmicznej lekcj, do której nauczyciele i uczniowie wraz z krótkofalowcami powinni się przygotowywać przez około pół roku, aby zobaczyć iż wiedza z podstawowych przedmiotów takich jak matematyka, chemia, fizyka, geografia, przyroda, biologia, a nawet i historia i j. obce przekładają się na praktyczne wykorzystanie.

Należy młodemu pokoleniu pokazać, że w agencjach kosmicznych potrzebują różnych zawodów, również lekarzy i dziennikarzy. Dopiero na końcu możemy dać im nowe narzędzie komunikacyjne – krótkofalarstwo (w sensie 26 pasm radiowych), które jest zupełnie inne i o znacznie szerszych możliwościach niż pasma obywatelskie czy komercyjna, dwukierunkowa telefonia bezprzewodowa.

Ciekawostka: w Podkarpackiem dwie szkoły (Stobierna i Brzeźnica) przeprowadziły swoje własne łączności z ISS, aczkolwiek poprzez telemost. Ich partnerem był klub SP8KKM. Bezpośredni kontakt z ISS mieli w 2011 r. uczniowie z Zespołu Szkół w Podgrodziu – ekipy klubów SP8YAY i SP8KKM (opis tego wydarzenia).

Czy uda się to jakieś szkole z Rzeszowa?