Stacja okolicznościowa 3Z20UR i Akcja Dyplomowa


Regulamin Akcji Dyplomowej

20. lecie utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego
zorganizowanej pod patronatem JM. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dra. hab. Sylwestra Czopka
 1. Celem akcji jest upamiętnienie 20. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szczegółowe informacje na temat historii Uniwersytetu można przeczytać na: https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/historia
 2. Inicjatorem i organizatorem akcji jest Klub Krótkofalowców Oddziału Terenowego nr 18 PZK w Rzeszowie SP8POP przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.
 3. Termin akcji dyplomowej: 15 września – 15 października 2021 r.
 4. W dniach aktywności będzie pracowała stacja okolicznościowa 3Z20UR.
 5. Do uczestnictwa w akcji zapraszamy: indywidualnych nadawców, stacje klubowe i nasłuchowców z kraju i zagranicy.
 6. Pasma: KF i UKF.
 7. Emisje: CW, SSB, DIGI.
 8. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zgromadzenie łącznie co najmniej 20 punktów za łączności przeprowadzone dowolną emisją i na dowolnym paśmie amatorskim, ze stacjami biorącymi udział w akcji dyplomowej, według następującej punktacji:
 • 3Z20UR – 5 punktów – łączność obowiązkowa,
 • SP8MZB – 3 punkty – pracownik UR,
 • SP8POP – 2 punkty – organizator akcji dyplomowej,
 • SP8N – 2 punkty – absolwent UR,
 • SP8AJK, SP8BDF, SP8DXZ, SP8PKP, SP8TJU, SP8TLH, SQ8A, SQ8ERS, SQ8F, SQ8L, SP8MRD, HF40MRD – 1 punkt.
 1. Łączności z tą samą stacją można powtarzać innego dnia. Limit czasowy nie obowiązuje w przypadku łączności innym rodzajem emisji.
 2. Dyplom będzie wydawany wyłącznie w formie elektronicznej:
 • stacjom polskim, które zgromadziły minimum – 20 punktów,
 • stacjom zagranicznym (europejskim), po uzyskaniu minimum – 12 punktów,
 • stacjom DX (spoza Europy), które przeprowadziły łączność ze stacją organizatora – 3Z20UR.
 1. Po zgromadzeniu wymaganej liczby punktów dyplom okolicznościowy będzie można pobrać w formacie *.pdf ze strony: https://logsp.pzk.org.pl/ do dnia 31.12.2021 r.
 2. Nasłuchowcy ubiegający się o wydanie dyplomu wysyłają zgłoszenie w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 31.12.2021, na adres e-mail: 3z20ur@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać: znak stacji ubiegającej się o dyplom, datę i godzinę nasłuchu, pasmo, rodzaj emisji oraz znaki organizatora i korespondenta. Dyplom zostanie wysłany na adres e-mail, z którego wpłynęło zgłoszenie.
 3. Po zakończeniu akcji dyplomowej łączności ze stacją 3Z20UR zostaną potwierdzone okolicznościową kartą QSL.
 4. Stacje, które nie są obsługiwane przez biuro QSL, mogą uzyskać potwierdzenie łączności przesyłając zaadresowaną zwrotnie kopertę z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres:

Klub Krótkofalowców PZK SP8POP

Zaczernie 218 E

36-062 Zaczernie

 1. Wszelkie kwestie sporne, ostatecznie i wiążąco rozstrzyga Award Manager Aleksander SP8MZB sp8mzb@gmail.com wraz z dwoma członkami klubu uczestniczącymi w akcji dyplomowej.

Życzymy udanej zabawy! 73, Organizatorzy


Action Rules

The 20th Anniversary of the University of Rzeszów

Organized under the Auspices of Rector of the University of Rzeszów

Prof. Sylwester Czopek

 1. The purpose of the action is to commemorate the 20th anniversary of the University of Rzeszów. For more information about of the University please visit www.

 2. The action is organized by Amateur Radio Club of the 18 PZK SP8POP Regional Branch in cooperation with the University of Rzeszów.

 3. The action will take placefrom September 15th through October 15th 2021.

 4. A special event station 3Z20UR will be on the air.

 5. Amateur radio operators, club stations, and domestic and foreign users are welcome to join the action.

 6. Bands: KF and UKF.

 7. Emissions: CW, SSB, and DIGI.

 8. A certificate is issued for a minimum of 20 points for making on-air contact on any amateur band and with the use of any type of emission with stations participating in the event.

 • 3Z20UR – 5 pts – required contact,

 • SP8MZB 3 pts employee of the university,

 • SP8POP 2 pts organizer of the action,

 • SP8N 2ptsgraduate of the university,

 • SP8AJK, SP8BDF, SP8DXZ, SP8PKP, SP8TJU, SP8TLH, SQ8A, SQ8ERS, SQ8F, SQ8L, SP8MRD, HF40MRD 1 pt.

 1. Contact with the same station can be made at 24 hours interval. Time limit does not apply to contact made with a different type of emission.

 2. A certificate will be issued only in electronic form to:

 • Polish stations for minimum 20 pts,

 • Foreign (European) stationsfor minimum 12 pts,

 • Foreign (Non-European) DX stations for making required contact with the organizer 3Z20UR.

 1. A certificatepdf file can be downloaded from website under construction – QRX 😉 until December 31st, 2021.

 2. An email requesting a certificate should be sent to sp8pop@gmail.com no later than December 31st, 2021. The request should include the following: call sign of the stationapplying for a certificate, time and date of contact, band, type of emission, call signs of the organizer and the operator. A certificate will be sent to the email address from which the request was received.

 3. Up on the action completion, special QSL cards will be issued to confirm contacts.

 4. Stations that are not serviced by QSL bureaus may receive contact confirmation by sending a self-addressed stamped envelope to the following address:

Klub Krótkofalowców PZK SP8POP (Amateur Radio Club)

Zaczernie 218E

36-062 Zaczernie

 1. Any disputes shall be decided by Award Manager Aleksander SP8MZB sp8mzb@gmail.com and two club members participating in the action.

We wish you a lot of fun – 3Z20UR Commission.