Zakończenie działalności w SP nr 18 w Rzeszowie


Drodzy Klubowicze, Sympatycy Klubu SP8POP i Czytelnicy tej witryny!

Naszą działalność w Zespole Szkół nr 7 w Rzeszowie rozpoczęliśmy na początku roku szkolnego 2016/2017. Dzięki przychylności Władz miasta, Pani Dyrektor Szkoły i Krótkofalowców zrzeszonych w Oddziale Terenowym nr 18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, uruchomiliśmy cykl cotygodniowych, czwartkowych spotkań klubowych z myślą o uczniach tej szkoły i o wszystkich zainteresowanych szukających w Rzeszowie kontaktu z krótkofalowcami. Cel ten został spełniony.

Po przekształceniu ZS nr 7 w SP nr 18 kontynuowaliśmy cotygodniowe spotkania do czerwca 2019 r. Przez 3 lata byliśmy jedynym klubem w Rzeszowie i dzięki temu trafiło do nas wiele osób z Rzeszowa i okolic, a czasem z kraju i zagranicy. Część z nich zdała egzamin i stała się czynnymi na pasmach radiowych krótkofalowcami.

Pod koniec roku szkolnego 2018/2019, przy zbyt małym zainteresowaniu naszą działalnością ze strony uczniów SP nr 18 i zbyt wielkim obciążeniu czasowym systematycznymi spotkaniami cotygodniowymi, podjęliśmy decyzję o zakończeniu spotkań klubowych na terenie szkoły.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Dyrekcji i Pracownikom SP nr 18 w Rzeszowie za życzliwość, wyrozumiałość, wsparcie  i gościnność. Będziemy mile wspominać „klubową” salę plastyki, czerwcowe pikniki rodzinne i daną nam szansę spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Szczególne wyrazy podziękowania za wytrwałą działalność w ZS nr 7, a potem SP nr 18 składamy Pawłowi SQ8F i Piotrowi SQ8L. Ich czas poświęcony dla uczniów oraz gości klubu był i jest bezcenny.

Szereg nowych, twórczych doświadczeń, zdobytych w ciągu tych 3 lat, owocuje ich kontynuacją w innym miejscu – w nowej siedzibie klubu SP8PRZ, przy ul. Dąbrowskiego 22, w budynku Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Od czerwca 2019 r. klub działa w Zaczerniu k/Rzeszowa (kontakt via SP8MRD).

Czynimy starania, aby klub PZK SP8POP znalazł siedzibę ponownie w Rzeszowie – tym razem  służąc młodzieży szkoły średniej. Szukamy życzliwych Gospodarzy, lokalu i prosimy o wsparcie.

73, Piotr SP8MRD