Ważne rzeczy


Materiały przygotowujące do pracy na radiostacji (PDF):

Literowania wyrazów łączności krajowe i międzynarodowe

Literowanie w kilku wersjach językowych

Łączność w języku polskim v2

Ważne inicjatywy i programy:

Radio Reaktywacja – Program mający na celu propagowaniu krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży

Inne polskie kluby krótkofalarskie:

SP5PRF – Ogólnopolski Klub Krótkofalowców

SP5KAB – Warszawa

Linki:

Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 18 PZK w Rzeszowie

SP nr 18 w Rzeszowie

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Świadectwa amatorskie

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Pozwolenia amatorskie

Materiały przygotowujące do egzaminu (filmy):