Spotkanie klubowe 01.03.2018


Dzisiaj nasz opiekun Paweł pokazywał uczestnikom spotkania schemat działania odbiornika na pasma 80 i 10 m. Taki układ blokowy przedstawia najważniejsze składowe, a ich omówienie pozwala na pierwsze kroki do zrozumienia zasady działania radioodbiorników.

Nie zabrakło również szturmowania eteru – w myśl znanego zapytania: co tam Panie słychać w… eterze? 🙂


Foto: Piotrek SQ8VPS.
Sprawozdanie: Kamil SP8PKP